Velká část žádostí již byla podána. Další žádosti budou zařazeny do tzv. zásobního žádostí – nic tedy není ztraceno. V rámci této výzvy mohou školy poslat žáky do Anglie zdarma! OPVK podpoří i jazykovou přípravu učitelů. Rádi Vám pomůžeme s realizací, náklady na nás jsou uznatelným nákladem projektu.

Žáci se mohou těšit např. na tablety a celou řadu dalších pomůcek.

Pozor výše dotace je 100%, lze žádat max. o 30 000,- Kč. Termín podání žádosti 28. května 2015.