V programu lze získat: – příspěvěk na realizaci benefiční akce 2 500,- Kč – navýšení získaných darů v poměru 1:1 až do výše 15 000,- Kč – další finanční bonus, pokud vyberete 30 000,- Kč a více – bezplatnou účast na dvou interaktivních seminářích zaměřených na participativní vedení projektů, fundraising a sdílení zkušeností Uzavěřka 7….

Zajímavá je především výzva na Podporu logopedické prevence, ve které může škola získat až 100% dotaci na DVPP nebo vybavení pomůckami pro rozvoj řeči a jazyka.