Příjem žádostí do 28. dubna 2016. Minimální výše grantu 10 000,- Kč, maximální výše grantu 30 000,- Kč. Cílem je podpora výsadby stromů, která přispěje ke zkvalitnění životního prostředí. Rovněž je podpořeno zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.