Žadatel musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu, tedy jednu z následujících aktivit. Je možné zvolit více jak jednu aktivitu. – Centra kolegiální podpory – Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce – Spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání při začleňování dětí a žáků se SVP v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura –…