Podporované aktivity: – Dotace na vzdělávání, rozvoj vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a neformálním vzdělávání, jehož obsah výrazně přesahuje rámec příslušného stupně vzdělávání žáka a které jsou zaměřeny zejména na přírodovědné a technické obory. – Dotace pouze vzdělávací aktivitu v minimální délce trvání 25 hodin pracovní zátěže žáka/rok. – Dotace je určena na financování…