Termín: žádosti přijímány do 20. března 2017 Oprávněný žadatel: jednotlivec s těžkou ztrátou zraku Oblast podpory: – speciální zdravotní, kompenzační a rehabilitační pomůcky, vodicí a asistenční psi (pokud neuhradí zdravotní pojišťovna nebo úřad práce), – asistenční a průvodcovské služby, – výuka prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí, nácvik sebeobslužných činností a speciálních dovedností,…