Žadatel musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu, tedy jednu z následujících aktivit. Je možné zvolit více jak jednu aktivitu.

– Centra kolegiální podpory
– Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce
– Spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání při začleňování dětí a žáků se SVP v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura
– Rodičovská fóra
– Inovativní přístupy vedoucí k začleňování žáků se SVP do výuky v heterogenních kolektivech škol, které nejsou zřízeny podle odst. 9 § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění novely č. 82/2015 Sb.

Financování: Minimální výše podpory: 5 000 000 Kč, maximální výše podpory 25 000 000 Kč.

Minimální výše dotace je 50 000 Kč. Maximální výše dotace je až 350 000 Kč (odvislé od počtu

tříd/skupin/jedinců). Termín podání: od 30. 8. do 30. 9. 2016.

Fond vzdělávání vyhlašuje grantový program, jehož cílem je poskytnutí stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením a dětem z

dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Termín podání: 25. 8. 2016.

Koncem roku 2015 obdržely školy výzvu k vyplnění dotazníkového šetření, které umožňuje vstup do šablonových projektů v letech 2015-2020. Pokud jste dotazník v původním termínu z nejrůznějších důvodů nevyplnili, máte možnost tak učinit do 23. 5. 2016.

Dotazník můžete vyplnit nejprve v offline verzi a pak odpovědi přepsat do online verze, dostupné na https://sberdat.uiv.cz/login. Po vyplnění si online dotazník vytiskněte a uložte. Odpovědi v dotazníku by měly korespondovat s volbou šablon.

S veškerými dotazy se prosím obracejte na svého regionálního konzultanta.

Ke stažení:

MŠMT vyhlásí během května novou vlnu tzv. šablon – tedy zjednodušených projektů, které mohou čerpat všechny mateřské a základní školy. Tentokrát se bude jednat o dvouleté projekty.

Každá školka i škola bude mít nárok na určitou částku (v řádu statisíců korun), kterou rozdělí dle svého uvážení mezi nabízené aktivity a možnosti:
Personální podpora (školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog, chůva)
Vzdělávání pedagogů (DVPP o různé hodinové dotaci na různá témata)
Podpora vzájemné spolupráce pedagogů (uvnitř školy nebo mezi různými školami)
Odpolední kroužky
Podpora spolupráce s rodiči (formou pravidelných setkávání)

Pro více informací kontaktujte naše regionální konzultanty.

Příjem žádostí do 28. dubna 2016. Minimální výše grantu 10 000,- Kč, maximální výše grantu 30 000,- Kč.
Cílem je podpora výsadby stromů, která přispěje ke zkvalitnění životního prostředí. Rovněž je podpořeno zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.

Termín: příjem žádostí probíhá průběžně
Oprávněný žadatel: učitel nebo lektor registrovaný v Síti křesťanských učitelů
Oblast podpory: cílem je vzdělávání a podpora křesťanských učitelů a lektorů, kteří chtějí vyučovat nebo přednášet etickou výchovu a preventivní programy na školách

V jarním termínu výsadby (4. 1. – 12. 2. 2016) lze žádat o až 150 000,- Kč na podporu liniové výsadby stromů. Podzimní termín výsadby bude 1. 7. – 31. 7. 2016.

I v roce 2016 nabízí Národní podpůrné středisko pro eTwinning semináře pro učitele v zahraničí i v České Republice. Účast na seminářích je pro učitele zdarma a vybrat si můžete z několika typů seminářů:

Metodické semináře
Zahraniční kontaktní semináře
Semináře na míru pro vaši školu
Online vzdělávání – elearningový kurz – zahájen bude v průběhu února. Je určen pro učitele, kteří se chtějí dále vzdělávat v realizaci projektů eTwinning a ICT nástrojích. A to alternativním způsobem z tepla svých domovů, na dálku ve virtuální třídě se zkušenými lektory. Po absolvování celého kurzu získají účastníci certifikát. Kurz je pořádán ve spolupráci s Jednotou školských informatiků. Kurz je pro učitele ZDARMA.

Konkrétní semináře a odkaz na registraci naleznete na našich stránkách www.etwinning.cz

Pohodové vánoční svátky a hodně úspěchů v novém roce Vám přeje tým TOP Priority