Žadatel musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu, tedy jednu z následujících aktivit. Je možné zvolit více jak jednu aktivitu.

– Centra kolegiální podpory
– Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce
– Spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání při začleňování dětí a žáků se SVP v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura
– Rodičovská fóra
– Inovativní přístupy vedoucí k začleňování žáků se SVP do výuky v heterogenních kolektivech škol, které nejsou zřízeny podle odst. 9 § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění novely č. 82/2015 Sb.

Financování: Minimální výše podpory: 5 000 000 Kč, maximální výše podpory 25 000 000 Kč.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.