Podávání žádostí: prosinec 2016 až září 2017

Opravněný žadatel: Střední a vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku

Oblast podpory:
– personální podpora,
– DVPP,
– sdílení zkušeností pedagogů,
– stáže pedagogů,
– tandemová výuka,
– zapojení odborníka z praxe do výuky,
– zapojení ICT technika do výuky,
– CLIL ve výuce,
– doučování žáků a další

Podpořeny budou všechny žádosti, které budou formálně správně zpracované 🙂

Write a comment:

*

Your email address will not be published.