Termíny:
Plánované datum vyhlášení výzvy: 1. 5. 2017
Plánované datum ukočení příjmu žádostí: 1. 6. 2017

Podporované aktivity:
– Zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby).

– Skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností.

– Zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity.

– Příměstské tábory v době školních prázdnin.

Předpokládaná alokace: 265 000 000 Kč.

Podrobné informace budou zveřejněny ve výzvě.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.