Máme zkušenosti se zpracováním žádostí a administrací projektů v těchto oblastech:

  • celorepublikové projekty (OP VVV a OP VK) v oblastech čtenářská gramotnost nebo rozvoj ICT dovedností
  • přírodní zahrady (Fond životního protředí)
  • školní kluby / zařízení péče o děti (OPZ)
  • další drobnější dotace a granty z různých zdrojů