Často kladené otázky a odpovědi

1. Mám zájem o využití dotačních příležitostí, s čím mám začít?

Většina našich budoucích klientů neví, s čím začít a jak si vydefinovat konkrétní projekt. Případně absolvují náročná školení, což je často odradí hned na začátku.

Objednejte si nezávaznou osobní schůzku s naším zástupcem. Ten Vám pomůže specifikovat Vaše potřeby a spáruje je s aktuálními či budoucími dotačními příležitostmi. To je dobrý začátek!

2. Jaké projekty vlastně děláte?

Cokoli, co může škole pomoci ke zkvalitnění výuky. Jak investiční projekty – hřiště, zahrady, učebny, kompenzační pomůcky ad., tak i neinvestiční tzv. měkké projekty – další vzdělávání pedagogů MŠ, ZŠ, SŠ, ozdravné pobyty pro děti, inkluzivní projekty aj. Zpracováváme žádosti od nadačních fondů po regionální operační programy.

3. Mám zájem o jeden konkrétní projekt, pomůžete mi s jeho administrací?

Rádi Vám s administrací pomůžeme a konkrétní projekt připravíme. Není ovšem naší prioritou řešit jednorázové projekty. Nabízíme dlouhodobou spolupráci, při které se aktivně podílíme na rozvoji školy a naplňování její vize formou nejrůznějších projektových žádostí. Komplexní řešení je naším cílem.

4. Projekt EU peníze školám nás zahltil, další podobný nezvládneme.

Portfólio dotačních příležitostí je velmi široké. Škola se může zapojit do projektu s jednorázovým efektem typu vybudování hřiště, zateplení budovy školy, výměna oken, které nevyžadují zapojení celého pedagogického sboru.

5. Můj zřizovatel mi nedovolí hradit externího projektového manažera, jak jej mám přesvědčit?

Škola je dnes v postavení, kdy bojuje o každého žáka ve městě, obci a blízkém okolí. Víme, že v zájmu škol a potažmo jejich zřizovatelů je zkvalitňování nabízených vzdělávacích služeb, ať už přímo v oblasti výuky nebo volnočasových aktivit žáků. Grantová politika je rozsáhlá natolik, že je téměř nemožné, aby se ředitel při množství svěřených úkolů, které vykonává, naplno věnoval ještě této problematice. Právě proto nabízíme zpracování grantových žádostí v různých oblastech a zároveň předkládáme přehled zpracovaných žádostí škole pro potřeby zastupitelstva (název programu, celkový objem finančních prostředků, spolufinancování ad.). Tím je naše činnost velmi přehledná a pro zastupitelstvo průkazná.

6. Končí programovací období 2006-2013, co bude dál?

Nově připravované programy pro období 2014-2020 otevírá možnosti i pro školy. Nové období bude ve znamení budování partnerství (ZŠ, SŠ a firem). Programy budou podporovat přírodovědně-technické obory napříč stupni škol včetně mateřských. Naším cílem je propojit region a vybudovat kvalitní a efektivní síť škol, které budou vzájemně spolupracovat jak při realizaci klíčových aktivit, tak při předávání nových informací a při prosazování nových metod pro podporu pedagogů a jejich rozvoje ve školství (mentoring, koučing).

7. Máme zájem o spolupráci, ale v rozpočtu nám aktuálně chybí volné finance, co s tím?

Služby, které nabízíme, jsou cenově dostupné pro všechny školy bez ohledu na jejich velikost. Díky znalosti prostředí škol a ve spolupráci s řediteli navrhneme splátkový kalendář, který bude plně vyhovovat potřebám školy.

8. Z Kraje nám posílají informace o dotacích zdarma. Nabízíte něco navíc?

Víme, že existuje mnoho institucí, které se zabývají dotační politikou a které rozesílají pravidelný grantový kalendář. Naše služby však mají komplexnější charakter. Nejenže rozesíláme grantový kalendář zaměřený pouze na dotační politiku škol, ale zároveň nabízíme i zpracování projektové žádosti a v případě jejího schválení zajistíme i následnou administrativu.