Termín: žádosti přijímány do 20. března 2017

Oprávněný žadatel: jednotlivec s těžkou ztrátou zraku

Oblast podpory:

– speciální zdravotní, kompenzační a rehabilitační pomůcky, vodicí a asistenční psi (pokud neuhradí zdravotní pojišťovna nebo úřad práce),

– asistenční a průvodcovské služby,

– výuka prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí, nácvik sebeobslužných činností a speciálních dovedností, např. čtení a psaní Braillova bodového písma, kurzy obsluhy náročných kompenzačních pomůcek

– pomoc těžce zrakově postiženým na rozvoj hudebního talentu, tvůrčích schopností a podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit

Write a comment:

*

Your email address will not be published.