Další vzdělávání pracovníků škol

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, MŠMT – oblast podpory 1.3

Podpora ozdravných pobytů dětí …

Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, Státní fond životního prostředí

Oranžové hřiště, Nadace ČEZ

Oranžové hřiště, Nadace ČEZ 

Regionální operační program Moravskoslezsko

Oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, Vybavení přírodovědných učeben

Oranžová učebna, Nadace ČEZ

Oranžová učebna, Nadace ČEZ

Regionální operační program Jihozápad

Oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Podpora regionů, Nadace ČEZ

Podpora regionů, Nadace ČEZ

Regionální operační program Severozápad

Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Kompenzační učební pomůcky pro žáky …

Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014, MŠMT

Přírodní hřiště při mateřských školách, MŽP, osa 7.1

Přírodní hřiště při mateřských školách, Ministerstvo životního prostředí, osa 7.1