Šablony I – OP JAK

V květnu 2022 byly vyhlášeny první výzvy nového operačního programu.

Oprávněnmi žadateli jsou:

 • mateřské školy
 • základní školy (včetně družin a klubů)
 • střední školy
 • internáty a domovy mládeže
 • základní umělecké školy
 • střediska volného času
 • vyšší odborné školy
 • pedagogicko-psychologické poradny

Mezi podporovoané projektové aktivity patří například:

 • podpora personálních pozic
 • vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
 • podpora inovativního vzdělávání
 • setkávání s rodiči

Nabízíme službu admisnitrace projektu od podání žádosti až po schválení závěrečné zprávy.

Zaujaly Vás naše služby?   Kontaktujte nás.