Oprávněný žadatel: ZŠ, SŠ, VOŠ, konzervatoře

Termín podání žádosti: od 2. 1. do 28. 2. 2017

Oblast podpory: Cílem je podpora bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách. Podpora projektů usilujících o odstranění architektonických bariér prostřednictvím nákupu plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů, zvukových a světelných naváděcích systémů apod.

Financování: Max. výše je 400 000 Kč (instalace 1 zařízení), 500 000 Kč (instalace 2 a více zařízení), spoluúčast žadatele není nutná.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.