Podporované aktivity:

– Dotace na vzdělávání, rozvoj vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a neformálním vzdělávání, jehož obsah výrazně přesahuje rámec příslušného stupně vzdělávání žáka a které jsou zaměřeny zejména na přírodovědné a technické obory.

– Dotace pouze vzdělávací aktivitu v minimální délce trvání 25 hodin pracovní zátěže žáka/rok.

– Dotace je určena na financování zájmového a neformálního vzdělávání souvisejícího se vzděláváním žáků ve věku 13 – 19 let.

Termín podání: 10. 11. 2016

Write a comment:

*

Your email address will not be published.